• Litwa
  • 16 czerwca, 2016 11:26

Linkevičius: Na propagandę należy reagować szybko

Po spotkaniu z ekspertami ds. komunikacji strategicznej państw bałtyckich i Polski, szef litewskiej dyplomacji Linas Linkevičius podkreślił, że na propagandę należy reagować bez zbędnej zwłoki, ponadto niezbędna jest jednomyślność w kwestii agresywnej polityki informacyjnej.

BNS
Linkevičius: Na propagandę należy reagować szybko

Fot. BFL/Andrius Ufartas

,,Niektóre państwa rozpowszechniając nieprawdę, kierują się zasadą, że wszystkie dostępne środki są uzasadnione. W walce z propagandą powinniśmy reagować zarówno szybko, jak i postępować z ogólnie przyjętymi zasadami i wartościami, co jest trudne, ale osiągalne” – powiedział Linkevičius.

Minister podkreślił, że w dobie dezinformacji w regionie warto jest działać wspólnie, koordynując działania.

Podczas spotkania ekspertów ds. komunikacji strategicznej państw Litwy, Łotwy, Estonii i Polski omówiono znaczenie współpracy międzyinstytucjonalnej, a także narracje skierowane przeciwko państwowości krajów bałtyckich i RP.

PODCASTY I GALERIE