Litwa
BNS

Linkevičius: Na propagandę należy reagować szybko

Po spotkaniu z ekspertami ds. komunikacji strategicznej państw bałtyckich i Polski, szef litewskiej dyplomacji Linas Linkevičius podkreślił, że na propagandę należy reagować bez zbędnej zwłoki, ponadto niezbędna jest jednomyślność w kwestii agresywnej polityki informacyjnej.

,,Niektóre państwa rozpowszechniając nieprawdę, kierują się zasadą, że wszystkie dostępne środki są uzasadnione. W walce z propagandą powinniśmy reagować zarówno szybko, jak i postępować z ogólnie przyjętymi zasadami i wartościami, co jest trudne, ale osiągalne” – powiedział Linkevičius.

Minister podkreślił, że w dobie dezinformacji w regionie warto jest działać wspólnie, koordynując działania.

Podczas spotkania ekspertów ds. komunikacji strategicznej państw Litwy, Łotwy, Estonii i Polski omówiono znaczenie współpracy międzyinstytucjonalnej, a także narracje skierowane przeciwko państwowości krajów bałtyckich i RP.

Tagi:

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!