• Litwa
  • 22 lutego, 2018 10:52

Linkevičius: Mniejszości narodowe na Litwie były i będą szanowane

Ważne, że Litwa mówiąc o stosunkach z Polską, podkreśla w zasadzie swój interes narodowy: obronę, bezpieczeństwo, kwestie energetyczne i infrastrukturalne – w wywiadzie dla Žinių radijas powiedział minister spraw zagranicznych Linas Linkevičius.

zw.lt
Linkevičius: Mniejszości narodowe na Litwie były i będą szanowane

Fot. URM

Minister Linas Linkevičius w wywiadzie podkreślił, że ostatnia wizyta prezydenta RP Andrzeja Dudy była wyrazem dobrej woli. ,,Dobre stosunki z sąsiadami są dla nas bardzo ważne’’ – powiedział szef resortu. Jak poinformował, w najbliższym czasie przewidziano spotkania przedstawicieli Polski i Litwy na najwyższym szczeblu. Zapytany, czy w stosunkach polsko-litewskich przyszła wiosna, odpowiedział: ,,Wiosna zazwyczaj przychodzi bez naszych starań, a tu musimy popracować. Zachęcałbym posłów, żeby skończyli te prace, które rozpoczęli, a następnie rozpoczniemy kolejne”.

W opinii ministra, w resecie stosunków polsko-litewskich nie należy doszukiwać się złych rzeczy. W ten sposób Linkevičius ustosunkował się do wątpliwości co do odbudowania stosunków, które wyraził były szef dyplomacji Antanas Valionis. ,,Apelowałbym o to, byśmy zwrócili uwagę na to, co jest pozytywne” – zaznaczył oraz dodał, że ważnym elementem jest to, że Litwa mówiąc o stosunkach z Polską, podkreśla w zasadzie swój interes narodowy: obronę, bezpieczeństwo, kwestie energetyczne i infrastrukturalne. Zdaniem ministra tematy te są wspólnym mianownikiem i ważnym argumentem w dialogu z sąsiadem.

W wywiadzie dla Žinių radijas poruszono również temat ustawy o mniejszościach narodowych, którą zarejestrowali socjaldemokraci. W opinii ministra, propozycje te należy traktować bardzo ostrożnie. ,,Pytanie, czy ustawa o mniejszościach narodowych jest potrzebna? Byli tacy, którzy twierdzili, że taka ustawa jest zbędna, ponieważ kwestie dotyczące mniejszości narodowych regulują odrębne przepisy. Należy wysłuchać wszystkich stron, a następnie ocenić. Projekt socjaldemokratów doczekał zarówno pozytywnych, jak i negatywnych komentarzy’’ – oświadczył Linkevičius.

Wskazał, że każdy kraj ma swoją specyfikę, a mniejszości narodowe na Litwie były i będą szanowane. ,,Należy z szacunkiem oceniać ich potrzeby, to są nasi obywatele’’ – dodał minister.

Ustawa o mniejszościach narodowych przygotowana z inicjatywy radnego rejonu wileńskiego Roberta Duchniewicza, zatwierdza katalog zobowiązań państwa litewskiego wobec mniejszości narodowych. Przewiduje m.in., że w samorządach, w których mniejszości narodowe stanowią nie mniej niż 1/3 ogółu mieszkańców jako język pomocniczy w lokalnych urzędach nie tylko samorządowych, ale i państwowych może być używany obok języka litewskiego także język tej mniejszości narodowej. Ponadto w samorządach, gdzie mniejszości narodowe stanowią ponad 1/3 mieszkańców, wszelkie informacje publiczne będą mogły być podawane obok języka litewskiego także w języku mniejszości narodowej, a także  w gminach, w których mniejszości narodowe stanowią nie mniej niż 1/3 ogółu mieszkańców nazwy miejscowości, ulic i inne nazwy topograficzne będą mogły być zapisywane w dwóch wersjach: po litewsku i w języku mniejszości narodowej. Natomiast w gminach, w których mniejszości stanowią mniej niż 1/3 mieszkańców dwujęzyczne nazwy będą mogły być wprowadzone, jeśli takie rozwiązanie zaakceptuje większość mieszkańców w lokalnym referendum.

PODCASTY I GALERIE