• Litwa
  • 6 września, 2019 8:30

Linkevičius: Litwę łączy z Polską nie tylko wspólna przeszłość, ale też przyszłość

Relacje dwustronne, współpraca w zakresie rozwoju infrastruktury energetycznej i transportowej, a także kwestie bezpieczeństwa i polityka wschodnia były najważniejszymi tematami rozmów ministrów Jacka Czaputowicza i Linasa Linkevičiusa.

zw.lt
Linkevičius: Litwę łączy z Polską nie tylko wspólna przeszłość, ale też przyszłość

Fot. MSZ RP

„Dzisiejsze spotkanie jest dowodem przyjaznych stosunków i partnerstwa między Warszawą i Wilnem” – podkreślił minister Czaputowicz. „W ciągu ostatniego ćwierćwiecza wypracowaliśmy stabilną bazę dla korzystnej dla obu stron współpracy” – dodał.

„Jesteśmy wdzięczni Polsce za wsparcie polityczne w dążeniu do synchronizacji sieci elektrycznych. Szczególnie doceniamy wsparcie Polski w kwestii niekupowania energii z elektrowni atomowej w Ostrowcu. Kontynuujemy ścisłą współpracę w dziedzinie obronności. Jednakowo postrzegamy zagrożenia i wyzwania w sąsiedztwie wschodnim” – wymieniał Linas Linkevičius.

Ministrowie zwrócili uwagę na zbieżność stanowisk Polski i Litwy w wielu kwestiach europejskich. Zgodzili się co do konieczności dalszej, ścisłej współpracy na forum Unii Europejskiej. „Z zadowoleniem przyjmujemy podobne spojrzenie Wilna na kształt Wieloletnich Ram Finansowych UE na lata 2021-2027. Zależy nam, by były one ambitne i priorytetowo traktowały Wspólną Politykę Rolną oraz Politykę Spójności” – zaznaczył minister Czaputowicz.

Jacek Czaputowicz i Linas Linkevičius omówili najważniejsze wyzwania w zakresie bezpieczeństwa w regionie oraz sytuację we wschodnim sąsiedztwie Unii Europejskiej. Podkreślili przy tym znaczenie Partnerstwa Wschodniego dla stabilizacji i rozwoju państw objętych tą inicjatywą, jak również dla wzmocnienia bezpieczeństwa Europy Wschodniej. Zgodzili się w sprawie potrzeby wypracowania konkretnej wizji przyszłości Partnerstwa.

Rozmowy dotyczyły także sytuacji na Ukrainie i w Rosji. Ministrowie podkreślili potrzebę konsekwentnego wspierania Kijowa i ścisłej współpracy z nowym prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim, a także nowym rządem. Minister Czaputowicz i jego litewski odpowiednik zgodzili się również co do konieczności utrzymania unijnych sankcji wobec Moskwy do czasu zmiany jej destruktywnej polityki w regionie.

Tematem rozmów były także dotychczasowe osiągnięcia i wyzwania w relacjach dwustronnych. Ministrowie wyrazili zadowolenie z intensywnie rozwijającej się współpracy energetycznej. – Synchronizacja elektroenergetyczna państw bałtyckich z Europą kontynentalną służy wzmacnianiu bezpieczeństwa energetycznego Litwy – zaznaczył Jacek Czaputowicz.  Ministrowie podkreślili ponadto znaczenie realizowanych wspólnie strategicznych projektów infrastrukturalnych (gazociąg Polska-Litwa, Via Carpatia, Via Baltica, Rail Baltica).

Omówiono także stan realizacji praw mniejszości  narodowych w obu państwach. Minister Czaputowicz przypomniał, że Warszawa oczekuje na rozwiązanie problematycznych kwestii w zakresie szkolnictwa, pisowni nazwisk czy ustawowego uregulowania ochrony praw mniejszości narodowych. Minister Jacek Czaputowicz wyraził zadowolenie z wyrażonej przez stronę litewską woli dopuszczenia w szkołach z polskim językiem wykładowym podręczników wydawanych w Polsce, do czasu opracowania przez Litwę nowych podręczników.

Linas Linkevičius wziął także udział w Naradzie Ambasadorów, gdzie wystąpił w panelu poświęconemu współpracy w regionie Europy Środkowej.

PODCASTY I GALERIE