• Litwa
  • 21 listopada, 2018 12:19

Linkevičius: Litwa zostanie sygnatariuszem Światowego Paktu ws. Migracji

Minister spraw zagranicznych poinformował, że Litwa zostanie sygnatariuszem Światowego Paktu ws. Migracji (Global Compact for Migration – GCM) Organizacji Narodów Zjednoczonych.

zw.lt
Linkevičius: Litwa zostanie sygnatariuszem  Światowego Paktu ws. Migracji

Fot. PAP/EPA / GEORGI LICOVSKI

„Ta sprawa wywołała wiele zbędnych emocji i błędnych interpretacji. Musimy poprzeć ten pakt. Tym bardziej, że odbędzie się głosowanie, a nie zwykłe podpisanie” – wytłumaczył BNS Linas Linkevičius.

Minister zaznaczył, że sygnowanie paktu nie będzie miało żadnych konsekwencji prawnych, ponieważ państwo zachowa politykę migracyjną, natomiast gorące spory w sprawie dokumentu wynikły z błędnych interpretacji.

Z wstępnych informacji wynika, że umowę międzynarodową poprze 180 krajów członkowskich.

Sygnatariuszami umowy nie będą Polska, Izrael, USA, Austrii, Węgier, Czech i Bułgaria.

Pakt ma zostać oficjalnie podpisany na grudniowej konferencji ONZ w Maroku.

Światowy Pakt w sprawie Migracji to umowa dotycząca migracji ludności przygotowana w ramach ONZ 11 lipca 2018 r.

Zawiera 54 punkty, w punkcie 16 zaś 23 zasady:

1. Zbieranie i wykorzystywanie poprawnych danych jako podstawy do formułowania polityki w oparciu o możliwe do wykazania fakty.
2. Minimalizowanie niekorzystnych czynników i czynników strukturalnych, powodujących opuszczanie kraju pochodzenia.
3. Dostarczanie dokładnych i aktualnych informacji we wszystkich fazach migracji.
4. Zapewnienie, że wszyscy migranci posiadają dowód tożsamości i wystarczające dokumenty.
5. Zwiększenie dostępności i elastyczności sposobów regularnej migracji.
6. Promowanie uczciwej i etycznej rekrutacji pracowników i zapewnienie warunków godnej pracy.
7. Zarządzanie i ograniczanie sytuacji niestabilnych w kontekście migracji.
8. Ratowanie życia ludzkiego i ustanowienie skoordynowanych działań międzynarodowych w sprawie zaginionych migrantów.
9. Wzmocnienie transgranicznej walki z przemytem migrantów.
10. Zapobieganie, kontrola i eliminacja handlu ludźmi w kontekście migracji międzynarodowych.
11. Zintegrowane, bezpieczne i skoordynowane zarządzanie granicami.
12. Wzmocnienie pewności prawnej i przewidywalności procedur migracyjnych w celu zapewnienia odpowiedniej kontroli, oceny i przekazywania.
13. Zatrzymanie imigrantów w ostateczności i próba znalezienia alternatywy.
14. Poprawa ochrony konsularnej oraz pomoc konsularna i współpraca w całym cyklu migracji.
15. Zapewnienie migrantom dostępu do podstawowych usług.
16. Wzmocnienie pozycji imigrantów i społeczeństw w celu osiągnięcia pełnej integracji i spójności społecznej.
17. Eliminacja wszelkich przejawów dyskryminacji i promowanie publicznej dyskusji opartą na widocznych faktach, aby kształtować postrzeganie migracji.
18. Inwestowanie w edukację i szkolenia oraz ułatwianie wzajemnego uznawania umiejętności, kwalifikacji i kompetencji.
19. Stworzenie warunków, w których migranci i diaspory mogą w pełni przyczynić się do zrównoważonego rozwoju we wszystkich krajach.
20. Tworzenie możliwości szybszych, bezpieczniejszych i tańszych przekazów pieniężnych oraz wspieranie integracji finansowej migrantów.
21. Współpraca mająca na celu zapewnienie bezpiecznego i godnego powrotu i wznowienia oraz zrównoważonej reintegracji.
22. Stworzenie mechanizmów przenoszenia zabezpieczenia społecznego i nabytych uprawnień do świadczeń.
23. Wzmocnienie międzynarodowej współpracy i światowych partnerstw na rzecz bezpiecznej, uporządkowanej i regularnej migracji.

PODCASTY I GALERIE