• Litwa
  • 6 czerwca, 2019 10:12

Linkevičius chce, aby emigranci posiadali dwie dzielnice wyborcze

Szef MSZ Linas Linkevičius zaapelował do Sejmu, aby zostały wprowadzone rozwiązania, które powoływałyby dwie dzielnice wyborcze dla emigrantów.

BNS
Linkevičius  chce, aby emigranci posiadali dwie dzielnice wyborcze

Fot. BNS/Julius Kalinskas

W tym roku w wyborach wzięło udział trzykrotnie więcej emigrantów niż w roku 2016. W maju w I turze wyborów prezydenckich poza granicami kraju głosowało 52 tys. osób, a w II turze 44 tys. Natomiast w 2016 r. zagłosowało tylko 16 tys. emigrantów.

„Musimy już teraz rozpocząć proces legislacyjny, aby w 2020 r. ten problem byłby rozwiązany” – oświadczył minister.

Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem osoby głosujące w placówkach dyplomatycznych automatycznie są zaliczani do dzielnicy wyborczej Nowe Miasto w Wilnie.

Posłowie z frakcji chłopskiej Virginija Vingrienė i Kęstutis Mažeika zarejestrowali projekt, dzięki któremu emigranci mieliby własny okręg jednomandatowy.

PODCASTY I GALERIE