• Litwa
  • 28 września, 2013 16:13

Linas Linkevičius: Całkowity zakaz prób z bronią jądrową

Minister spraw Zagranicznych Linas Linkevičius, który wziął udział 68. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, we wczorajszym wystąpieniu wezwał do podpisania i ratyfikacji Traktatu o całkowitym zakazie prób z bronią jądrową przez państwa, które jeszcze tego nie uczyniły.

BNS
Linas Linkevičius: Całkowity zakaz prób z bronią jądrową

Fot. BFL/Andrius Ufartas

Traktat ten został podpisany we wrześniu 1996 r. Zakłada całkowity zakaz przeprowadzania prób nuklearnych. Spośród nich proces ratyfikacyjny zakończył się w 34 krajach, jednak Indie , Pakistan i Korea Północna nie złożyły jeszcze swych podpisów. Łącznie traktat podpisany został przez 177 państw, z czego 138 go ratyfikowało.

Traktat o całkowitym zakazie prób z bronią jądrową Litwa podpisała w 1996 roku, w 1999 roku został ratyfikowany przez Sejm.

PODCASTY I GALERIE