• Litwa
  • 28 czerwca, 2013 16:20

Limit zadłużenia samorządów się nie zwiększy. Zmiany w następnych latach

Rząd nie zamierza zwiększać limitu zadłużenia samorządów w przyszłym roku. W roku 2015 limit prawdopodobnie ulegnie zmniejszeniu. Premier Algirdas Butkevičius poinformował, że samorządy mają prawo zaciągać kredyty tylko na projekty współfinansowane z Unią Europejską.

BNS
Limit zadłużenia samorządów się nie zwiększy. Zmiany w następnych latach

,,Obecnie zadłużenie władz lokalnych opiewa na ponad 2 miliardy 100 milionów litów. Długi stanowią 75 proc. dochodów a od roku 2008 wzrosły o 40 proc.” – powiedział szef rządu podczas spotkania z merami.

Jesienią rząd rozpocznie negocjacje ze Zrzeszeniem Samorządów Litwy na temat limitu zadłużenia każdego samorządu z osobna.

PODCASTY I GALERIE