• Litwa
  • 17 maja, 2017 13:29

Liczba urzędników zmniejszyła się o 521 osób

Rządzący zmniejszają aparat państwowy. Od grudnia ubiegłego roku liczba urzędników państwowych zmniejszyła się o 521 osób.

BNS
Liczba urzędników zmniejszyła się o 521 osób

Fot. BNS/Julius Kalinskas

Kandelaria Rządu udokładnia: w maju liczba zatrudnionych w litewskcih urzędach osób wyniosła 50 388 osób, w grudniu ubiegłego roku było ich 50 909.

Jak mówi kanclerz rządu Milda Dargužaitė, liczba urzędników zmniejszyła się głównie z powodu decyzji rządu o niezatrudnianiu nowych osób. Oznacza to, że jeżeli urzędnik odszedł z pracy z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego czy z innej przyczyny, na jego miejsce nie zatrudniono nowej osoby.

W ramach reorganizacji Kancelaria Rządu planuje zwolnić około 40 osób.

PODCASTY I GALERIE