• Litwa
  • 21 lutego, 2014 14:55

Liberałowie zaskarżyli decyzję GKW w sprawie referendum

Opozycyjny Związek Liberałów zaskarżył decyzję Głównej Komisji Wyborczej w sprawie referendum w sprawie zakazu sprzedaży ziemi obcokrajowcom.

BNS
Liberałowie zaskarżyli decyzję GKW w sprawie referendum

Fot. BFL/Tomas Lukšys

„Są podstawy myśleć, że ostateczna decyzja GKW w tej sprawie została podjęta bezprawnie, z naruszeniem Ustawy o referendum i innych aktów prawnych. GKW nawet nie poinformowało ile dokładnie podpisów zebrali inicjatorzy. GKW nie uwzględniła również przepisów Konstytucji, w której jest zasada nienaruszalności własności prywatnej oraz umowy akcesyjnej z Unią Europejską” – oświadczył poseł Gintaras Steponavičius. Liberałów poparli również konserwatyści.

Główna Komisja Wyborcza oświadczyła, że inicjatorzy referendum zebrali ponad 300 tys. podpisów i obecnie sprawa trafiła do Sejmu, który powinien rozpisać referendum.

Pod koniec stycznia br. Sąd Konstytucyjny orzekł, że bez wprowadzenia zmian do artykułu Ustawy Zasadniczej w sprawie członkostwa Litwy w UE „nie mogą być wprowadzane poprawki konstytucyjne, negujące zobowiązania Litwy wobec UE“. Zgodnie z umową akcesyjną Litwa zobowiązała się zezwolić na sprzedaż ziemi obcokrajowcom.

Natomiast przewodnicząca Sejmu Loreta Graužinienė oznajmiła, że referendum powinno się odbyć, nie zważając nawet na zobowiązania unijne. „Jeżeli naród wyraził taką wolę, zebrano niezbędną ilość podpisów, referendum powinno się być“ – oświadczyła Graužinienė.

Zgodnie z umową akcesyjną Litwa zobowiązała się na sprzedaż ziemi obcokrajowcom.

PODCASTY I GALERIE