• Litwa
  • 26 października, 2017 17:37

Liberałowie pozbawieni dotacji rządowych

Za złamanie Ustawy o finansowaniu kampanii wyborczej Główna Komisja Wyborcza  pozbawiła Ruch Liberałów półrocznej dotacji, co stanowi blisko 395 tys. euro.

BNS
Liberałowie pozbawieni dotacji rządowych

Fot. BNS/Julius Kalinskas

Wcześniej GKW planowała cofnąć roczną dotację, natomiast jej członkowie postanowili złagodzić karę do pół roku. Propozycję poparło 12 członków komisji, nikt nie głosował przeciw. Przedstawiciel Ruchu liberałów zgodnie z ustawą powstrzymał się od głosu.

,,Ruch Liberałów został wystarczająco ukarany poprzez opublikowanie przez nas o rażącym naruszeniu” – powiedział członek GKW Vilius Semeška. Jak dodał, przepisy pozwalają komisji pozbawić partię finansowania do lat dwóch.

Tymczasowy przewodniczący partii liberałów Eugenijus Gentvilas powtórzył, że partia zarzuty odrzuca. Zaznaczył, że cofając dotację GKW ,,wymierzyłaby sprawiedliwość bez wyroku sądu”.

W tym roku sześć partii podzieli pomiędzy sobą ponad 2 mln euro. Największa dotacja trafi do konserwatystów -663 tys. euro, Związek Chłopów i Zielonych otrzyma – 549 tys. euro, socjaldemokraci – 508 tys. euro, Partia Pracy – 232 tys. euro, Porządek i Sprawiedliwość – 223 tys. euro, najmniej AWPL-ZChR – 181 tys. euro.

Dotacje rządowe są przyznawane partiom, które spełniają wymogi przewidziane przepisami prawnymi oraz te, które otrzymały nie mnie niż 3 proc. głosów w ostatnich wyborach sejmowych, samorządowych i do PE. Dotacje są przekazywane partiom dwa razy do roku – do do 15 kwietnia i 15 listopada.

PODCASTY I GALERIE