• Litwa
  • 18 sierpnia, 2017 16:48

Leokadia Poczykowska na stanowisku doradcy ministra rolnictwa

Leokadia Poczykowska rozpoczęła pracę na stanowisku doradcy ministra rolnictwa Broniusa Markauskasa (Związek Chłopów i Zielonych).

zw.lt
Leokadia Poczykowska na stanowisku doradcy ministra rolnictwa

Fot. lrs.lt

Była członkini partii politycznej AWPL-ZChR, w sezonie politycznym 2012-2016 przez dwa lata pełniła stanowisko wiceminister rolnictwa.

Jak informuje portal delfi.lt, nadanie tego strategicznego stanowiska dla Poczykowskiej może wynikać z negocjacji Partii Chłopów z AWPL-ZChR w sprawie poparcia dla partii rządzącej. Takiego wsparcia Chłopi mogą potrzebować, jeżeli koalicja z socjaldemokratami miałaby się rozpaść.

Jak poinformował minister rolnictwa, Poczykowska objęła stanowisko doradcy jeszcze 11 lipca br., na co nie miały wpływu żadne decyzje polityczne partii. Przedtem Poczykowska była sekretarką posłanki z ramienia AWPL-ZChR Wandy Krawczonok. „Głównym zadaniem Leokadii Poczykowskiej będzie nadzór nad przygotowaniem odpowiedzi dla mieszkańców zwracających się w kwestiach ziemi oraz inne zagadnienia związane z ziemią”- powiedział Markauskas.

„Tak, poprzednio zostałam oddelegowana na stanowisko wiceministra przez AWPL-ZChR, chociaż nie należę do partii. Podobnie jak część ministrów i wiceministrów, którzy są bezpartyjni”- powiedziała Poczykowska. Portal podaje,że Poczykowska odeszła z partii po tym, jak wyraziła krytykę w kierunku lidera partii Waldemara Tomaszewskiego za rzekomo autorytatywny styl zarządzania partią.

PODCASTY I GALERIE