• Litwa
  • 30 czerwca, 2016 16:02

Lekki spadek Litwy w indeksie postępu społecznego

W indeksie postępu społecznego Litwa zajmuje w tym roku 34. miejsce pośród 133 krajów. W ubiegłym roku Litwa była na 35. miejscu.

BNS
Lekki spadek Litwy w indeksie postępu społecznego

Fot. BFL/Andrius Ufartas

Organizacja Social Progress Imperative, która przeprowadziła badanie, zauważa, że pomaga ono ocenić, czy państwo zapewnia mieszkańcom danych krajów odpowiednie warunki do życia.

Na szczycie listy znalazły się kolejno Finlandia, Kanada i Dania, które uważane są za przykładowe państwa dobrobytu społecznego.

Spośród krajów regionu bałtyckiego najwyżej jest oceniona Estonia, która znalazła się na 23 miejscu. Polska zajęła 30. miejsce, a Łotwa uplasowała się na 36. pozycji.

Badanie jest przeprowadzane każdego roku. Kraje są oceniane według 50 kryteriów, takich jak opieka zdrowotna, oświata, warunki sanitarne, bezpieczeństwo osobiste, tolerancyjność.

PODCASTY I GALERIE