• Litwa
  • 17 lutego, 2023 12:29

Lekarze nie wystawiają zaświadczeń usprawiedliwiających nieobecność na lekcjach

Przedszkola, szkoły, szkółki pozalekcyjne i uczelnie nie mogą wymagać zaświadczeń lekarskich z dokumentacji medycznej lub elektrycznego systemu ochrony zdrowia w celu usprawiedliwienia nieobecności ucznia, ponieważ dokumenty te zawierają wrażliwe dane zdrowotne, ale takie przypadki wciąż się zdarzają - podkreśla Ministerstwo Zdrowia. Wyżej wymieniony przepis prawny wszedł w życie w 2019 roku, co oznacza, że lekarz nie ma podstaw do wystawienia zaświadczenia usprawiedliwiającego nieobecności przez ucznia lub studenta w placówce.

zw.lt
Lekarze nie wystawiają zaświadczeń usprawiedliwiających nieobecność na lekcjach

Fot. BNS/ Gintarė Adinavičiūtė

Minister zdrowia Arūnas Dulkys zwrócił uwagę, że podczas wizyt w krajowych placówkach medycznych niejeden lekarz rodzinny wskazywał, że był zmuszany do podpisywania zaświadczeń dla rodziców o nieobecności dzieci na lekcjach, choć od czterech lat ten wymóg został zniesiony.

„Podczas moich wizyt w placówkach medycznych w kraju dostaję sygnały, że placówki oświatowe nadal otrzymują wymagania od rodziców zaświadczeń lekarskich dla dzieci nieobecnych na zajęciach, choć ten wymóg już dawno został zniesiony. Takie wymagania nie tylko nie mają podstaw prawnych, ale niepotrzebnie obciążają lekarzy rodzinnych i skracają czas, który można by poświęcić bezpośrednio pacjentom” – mówi minister.

Ustawa Republiki Litewskiej o prawach pacjenta stanowi, że wszelkie informacje dotyczące pobytu pacjenta w placówce opieki zdrowotnej, leczenia, stanu zdrowia, diagnozy i leczenia, a także wszelkie inne dane osobowe pacjenta, muszą być traktowane jako konfidencjonalne.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia

PODCASTY I GALERIE