• Litwa
  • 15 lipca, 2013 15:21

Łapówki wciąż w obiegu. Raport Transparency International

Z ostatnich badań korupcji przeprowadzonych przez Transparency International, wynika że 26 proc. mieszkańców Litwy przyznało się do wręczania łapówki przynajmniej raz w ciągu bieżącego roku.

http://transparency.lt/
Łapówki wciąż w obiegu. Raport Transparency International

Łapówki były wręczane m.in. dla osób pracujących w sektorze usług publicznych: oświata, prawo, ochrona zdrowia, policja, służba rejestru i pozwoleń, spółki oferujące usługi komunalne, instytucje pobierającym podatki lub instytucje, które zajmują się sprawami dotyczącymi ziemi.

Podobny poziom łapówkarstwa znajduje się na Ukrainie (37 proc.), w Wietnamie (30 proc.), w Mołdawii (29 proc) i in. W porównaniu z rokiem 2010 poziom łapówkarstwa na Litwie zmniejszył się o 8 proc.

Litwa pozostaje w tyle wśród państw UE, gdzie średnia łapówkarstwa wynosi 11 proc. Dorównujemy Grecji, gdzie przekupstwo wynosi 22 proc. oraz Słowacji – 21 proc. Najniższy poziom łapówkarstwa znajduje się w Danii – 1 proc.

Co ważne, więcej niż połowa Litwinów zgodziłaby się poinformować o korupcji (58 proc.), w porównaniu z Niemcami (94 proc.) jest to niewiele.

PODCASTY I GALERIE