• Litwa
  • 13 maja, 2013 9:45

Maksymalnie 300 litów do ręki. Nowe regulacje

Podarunki o wartości do 300 litów urzędnicy będą mogli zachować dla siebie, droższe będą musieli zgłosić przełożonym i przekazać na rzecz państwa.

BNS
Maksymalnie 300 litów do ręki. Nowe regulacje

Z taką propozycją wystąpiła grupa robocza, powołana przez premiera Algirdasa Butkevičius.

Obowiązujące obecnie przepisy zakładają, że urzędnik może zachować dla siebie podarunek o wartości nie przekraczającej 100 lt.

,,Kwota 300 lt została ustanowiona po to, aby osoba fizyczna nie miała obowiązku płacenia podatku dochodowego” – wynika z podsumowujących notatek grupy roboczej.

Nowela przepisów przewiduje zakaz przyjmowania upominków reprezentacyjnych.

Oszacowanie wartości podarunków i przygotowanie aktów prawnych dotyczących ich przechowywania leży w gestii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

PODCASTY I GALERIE