• Litwa
  • 5 sierpnia, 2013 13:40

Kwitnie handel na targowiskach. Wzrost sprzedaży na całej Litwie

Targowiska zyskują na popularności. Handel na targowiskach w drugim kwartale tego roku wzrósł o 8 proc. w porównaniu z tym samym okresem w roku ubiegłym.

lrt.lt
Kwitnie handel na targowiskach. Wzrost sprzedaży na całej Litwie

Fot. BFL/Gediminas Martinkėnas

Wzrost sprzedaży zanotowano na targach w siedmiu z dziesięciu okręgów. W niektórych sprzedaż zwiększyła się o 30 proc.

Ogólny obrót litewskich targowisk w drugim kwartale bieżącego roku wyniósł 280 mln litów. Najbardziej do wzrostu przyczynił się sektor artykułów gospodarstwa domowego. Wzrosła też sprzedaż warzyw i owoców.

Natomiast sprzedaż książek, nici, pościeli bądź firanek zmniejszyła się o ćwierć. Największy wzrost obrotów zanotowano na targowiskach w okręgach mariampolskim i telszajskim.

PODCASTY I GALERIE