Litwa
BNS

Kwestie zapisu narodowości w paszportach wędrują do Rady Politycznej

Rząd na dzisiejszym posiedzeniu nie omawiał kwestii zezwolenia na wpis w dokumentach narodowości. W sprawie nie podejmowania tematu wystąpił przedstawiciel Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, które go przygotowało.

Po tym, gdy postanowiono kwestię tę wykreślić z porządku obrad posiedzenia rządu, minister środowiska Valentinas Mazuronis oświadczył, że kwestia ta jest kwestią polityczną i należy ją omówić na Radzie Politycznej. Premier Algirdas Butkevičius przystał na taką inicjatywę.

Pomysł wpisywania narodowości w litewskich paszportach i dowodach osobistych przedstawił Mečislovas Zasčiurinskas z litewskiej Partii Pracy. Sejm Litwy poparł jego inicjatywę. Z taką samą inicjatywą M. Zasčiurinskas wystąpił w poprzedniej kadencji, jednak bez skutków.

Przynależność narodową obywateli Litwy w dowodach tożsamości podawano do 1999 roku. W październiku 1999 roku Sąd Konstytucyjny Litwy postanowił, że przynależność narodowa jest sprawą prywatną każdego obywatela Litwy.

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!