• Litwa
  • 2 marca, 2018 10:43

Kuria potwierdziła przypadek molestowania seksualnego w Kościele

Dochodzenie w sprawie domniemanego molestowania seksualnego księdza Kęstutisa Ralysa, którego miał doświadczyć w dzieciństwie, nie przyniosło niezbitnych dowodów, jedynie "pewność moralną", że do takich wydarzeń doszło - poinformował podczas konferencji prasowej arcybiskup Gintaras Grušas.

BNS
Kuria potwierdziła przypadek molestowania seksualnego w Kościele

Fot. BNS/Vidmantas Balkūnas

W 2016 roku ksiądz Ralys, który wówczas pełnił posługę w Kościele św. św. Piotra i Pawła opowiedział w nagraniu wideo, że w wieku 12 lat doświadczył molestowania seksualnego ze strony kleryka. Film z nagraniem został rozpowszechniony w internecie.

Gintaras Grušas powiedział podczas konferencji prasowej, że obowiązkiem Kościoła jest troska o to, by wszystkie powiadomienia o przemocy seksualnej, której dopuścili się duchowni, były skrzętnie zbadane.

Dodał także, że żadna osoba trzecia nie potwierdziła przestępstwa kleryka Vladasa Petraitisa, istnieje jednak „pewność moralna” co do jego niewłaściwego zachowania. Ksiądz Petraitis zmarł w roku 2012.

Arcybiskup poinformował, że księdzu, który w dziedziństwie doświadczył przemocy seksualnej, zostanie zaoferowana pomoc psychologiczna, której koszty pokryje kuria.

PODCASTY I GALERIE