• Litwa
  • 19 czerwca, 2019 13:21

Kurhaus w Połądze odzyska dawną świetność

Legendarny Kurhauz w Połądze ma odzyskać dawną świetność.

BNS
Kurhaus w Połądze odzyska dawną świetność

Fot. BNS/Julius Kalinskas

Samorząd Połągi podpisał umowę na odbudowę drewnianej części budynku. Prace zlecono spółce Pamario restauratorius, która już się zajmowała rekonstrukcją budynku.

Koszt prac, to blisko milion euro. Spółka państwowa Lietuvos paminklai, która będzie administrowała proces restauracji, poinformowała, że w tym roku planuje się odbudowę ścian, dachu i innych konstrukcji.


W budynku planuje się m. in. urządzenie wyposażonej w 150 miejsc sali kameralnej, w której się będą odbywały różne imprezy kulturalne. W sali beda mogły być wystawiane sztuki teatralne,  natomiast taras będzie dostosowany do działalności różnych zespołów kulturalnych i podejmowania gości.


Nazywany symbolem Połągi Kurhaus w  2002 r. strawił pożar. Przed dwoma latami pozostałości drewnianej części budynku przejął samorząd Połągi. Należąca również do samorządu murowana część Kurhausu została odbudowana w 2013 r. Odbywają się w niej różne imprezy kulturalne oraz koncerty.

PODCASTY I GALERIE