• Litwa
  • 29 marca, 2018 9:43

Kukuraitis: Nie ma porozumienia w sprawie konwencji stambulskiej

W najbliższym czasie raczej nie będzie porozumienia w sprawie ratyfikacji konwencji stambulskiej – oświadczył minister ochrony socjalnej i pracy Linas Kukuraitis.

BNS
Kukuraitis: Nie ma porozumienia w sprawie konwencji stambulskiej

„Wygląda, że konflikt jest duży i raczej w najbliższym czasie nie będzie kompromisu. Dlatego proponujemy nie śpieszyć się. Oficjalnie to zaproponowaliśmy również MSZ, aby w ciągu roku przeanalizować, jak mienia się prawo narodowe pod względem przemocy i aspektu płciowego. Po roku, jeśli w innych krajach nie powstanie nowa praktyka, nowe prawo, to być może wstąpimy do tego klubu” – powiedział w wywiadzie dla Žinių radijas Kukuraitis.
Na Litwie najwięcej dyskusji wywołuje definicja płci, czyli angielskie słowo „gender”, które przez kancelarię rządu zostało przetłumaczone, jako „płeć społeczna”.
Minister spraw zagranicznych Linas Linkevičius konwencję podpisał w 2013 roku, ale Sejm dotychczas ją nie ratyfikował.
Przewodniczący Sejmu Viktoras Pranckietis oświadczył, że ratyfikacja na pewno nie odbędzie podczas wiosennej sesji, ponieważ część zapisów jest niezgodna z programem Związku Chłopów i Zielonych. Chociaż przed wyborami popierał konwencję.

Konwencja stambulska, czyli Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, to konwencja Rady Europy, otwarta do podpisu 11 maja 2011 roku w Stambule. Dokument stwarza ramy dla prawnego przeciwdziałania wszelkim formom przemocy wobec kobiet na poziomie europejskim, a także zapobiegania, ścigania i likwidowania przemocy wobec kobiet oraz przemocy domowej.

PODCASTY I GALERIE