• Litwa
  • 17 listopada, 2014 12:28

Kubilius: Przesadnie dbając o język litewski, staniemy się obiektem pośmiewiska

Chroniąc i pielęgnując język litewski nie trzeba przesadzać, by później ta ochrona nie stała się obiektem pośmiewiska - mówi lider opozycji Andrius Kubilius.

BNS
Kubilius: Przesadnie dbając o język litewski, staniemy się obiektem pośmiewiska

Fot. BFL/Vygintas Skaraitis

„Ochrona i pielęgnowanie języka państwowego nie powinny być takie, że nie można ich racjonalnie wytłumaczyć, a przez to stają się obiektem pośmiewiska. Naprawdę nie widzę powodów, dla których szyldy „Coffee Inn”, „Swedbank” miałyby być postrzegane jako zagrożenie dla języka litewskiego” – na konferencji prasowej mówił polityk.

Dodał także, że w Ustawie o języku państwowym nie można pozostawiać dwuznaczności, które później mogą przeszkadzać mieszkańcom Litwy w nauce języków obcych.

„Nie uważam, że troska o język litewski powinna kłócić się z większymi możliwościami dla nas, Litwinów, nauki przede wszystkim języka angielskiego. Proponowałbym nie zostawiać w ustawie dwuznaczności i wyraźnie wskazać, że filmy i programy telewizyjne w języku angielskim mają litewskie napisy, ale nie są już dublowane po litewsku” – powiedział A. Kubilius.

Zdaniem Kubiliusa inwestorzy zagraniczni powinni mieć możliwość zwracania się do litewskich urzędów w języku angielskim i do otrzymania odpowiedzi w tym języku. Jak mówi Kubilius, tak zwany język biznesowy jest dozwolony w wielu krajah Europy.

„Jeżeli obchodzi nas nie tylko to, by Litwini mówili i pisali poprawnie po litewsku, co, bez wątpienia, staje się coraz większym problemem we współczesnych czasach internetu, ale też by tutaj żyli i pracowali, mieli dobre miejsca pracy, to uważam, że powinniśmy zadbać o te miejsca pracy. Język litewski i jego ochrona nie może stać się przeszkodą dla tworzenia nowych miejsc pracy, niezależnie od tego, kto je tworzy – przedsiębiorcy litewscy czy zagraniczni inwestorzy.

Sejm Litwy będzie obradował nad Ustawą konstytucyjną o jęzuku państwowym.

Obecny projekt przewiduje m.in., że imiona i nazwiska obywateli, w dokumentach wydawanych przez instytucje państwowe lub samorządowe mogą być zapisywane tylko literami istniejącymi w litewskim alfabecie. W projekcie podkreślono, że imiona i nazwiska są zapisywane w męskiej i żeńskiej formie, jeśli przewiduje to gramatyka języka litewskiego.

Projekt Ustawy o języku państwowym stanowi, że w dokumentach instytucji państwowych i samorządowych, na znakach drogowych oraz w innych wypadkach przewidzianych przez ustawę, mogą być używane tylko oficjalne litewskie nazwy miejscowości. Tak samo w przypadku szyldów urzędów i spółek – muszą być zapisane w języku litewskim.

W projekcie istnieje zapis, że ustawa nie reguluje używania i promowania języka ojczystego przez osoby lub grupy należące do mniejszości narodowych i etnicznych, których prawa są określone w innych aktach prawnych.

PODCASTY I GALERIE