• Litwa
  • 22 grudnia, 2015 12:04

Kształcenie przedszkolne będzie obowiązkowe

Od przyszłego roku wszystkie sześciolatki będą podlegały obowiązkowi kształcenia przedszkolnego. Do tej pory dzieci musiały rozpocząć edukację w roku, w którym kończą 7 lat - według programu kształcenia podstawowego.

BNS
Kształcenie przedszkolne będzie obowiązkowe

Przedszkole "Kasztan" w Wilnie. "Smok Wawelski". Fot. Joanna Bożerodska

Poprawki zainicjowane przez Ministerstwo Oświaty i Nauki zaaprobował dzisiaj sejm.

Poprawki przewidują, że dziecko, które w bieżącym roku kalendarzowym kończy 6 lat, powinno uczęszczać do placówki edukacyjnej i być kształcone według programu kształcenia przedszkolnego. Jednocześnie istnieje możliwość rozpoczęcia nauki w szkole w wieku 6 lat.

Przewidziano, że dziecko, które skończy 5 lat i jest dostatecznie dojrzałe, może rozpocząć kształcenie przedszkolne, a sześciolatek – naukę w szkole.

Jak podkreśla minister oświaty i nauki Audronė Pitrėnienė, po wprowadzeniu obowiązkowego nauczania przedszkolnego polepszą się wyniki uczniów w klasach początkowych, zostanie też zatrudnionych około 200 pedagogów kształcenia przedszkolnego.

PODCASTY I GALERIE