• Litwa
  • 22 lutego, 2019 8:31

Kristina Brazauskienė pozwała Litwę

Walcząca o rentę państwową wdowa prezydenta Algirdasa Brazauskasa Kristina Brazuaskienė pozwała Litwę do trybunału w Strasburgu. Europejski Trybunał Praw Człowieka poinformował, że sprawa została przyjęta na wokandę.

BNS
Kristina Brazauskienė pozwała Litwę

Fot. BNS/Lukas Balandis

Brazauskienė walczy o rentę również w sądach litewskich. Domaga się ponad 100 tysięcy euro.

Do Europejskiego Trybunału wystąpiła o rekompensatę. Adwokat wdowy Gintaras Černiauskas powiedział, że kwota rekompensaty na razie nie została określna.Decyzja w tej sprawie zapadnie później.

Wcześniej Sąd Konstytucyjny orzekł, że ustawa przyznająca rentę wdowie po prezydencie jest sprzeczna z ustawą zasadniczą.

PODCASTY I GALERIE