• Litwa
  • 16 czerwca, 2022 14:28

Krajowa Agencja Edukacji rozpoczyna publikację nowych projektów edukacyjnych

Krajowa Agencja Edukacji finalizuje i publikuje ostateczne wersje projektów edukacyjnych oraz ogłasza nabór wniosków na ich realizację.

BNS
Krajowa Agencja Edukacji rozpoczyna publikację nowych projektów edukacyjnych

fot. BNS/ Lukas Balandis

Na przygotowanie nauczycieli do realizacji zaktualizowanych programów nauczania ogólnego zostanie przeznaczonych 90 tys. EUR – agencja poinformowała w czwartek.  

„Obecnie finalizujemy i publikujemy ostateczne wersje projektów programów ramowych, które po obszernych dyskusjach i propozycjach środowiska edukacyjnego zostały przygotowane przez nauczycieli i naukowców” – mówi Rūta Krasauskienė, dyrektor agencji. 

Według niej zaktualizowane ogólne programy nauczania zostaną zatwierdzone już jesienią tego roku, a realizacja w szkołach rozpocznie się w 2023 roku. 

„Przed tym czeka kolejny ważny etap – przygotowanie nauczycieli i szkół do wdrożenia zaktualizowanego programu nauczania. Naszym celem jest zaangażowanie w ten proces naszych partnerów społecznych – stowarzyszeń pedagogicznych, które zapewniłyby nauczycielom pomoc metodyczną ”- powiedziała dyrektor centrum.  

Wnioski o pomoc przy projekcie mogą być składane przez stowarzyszenia nauczycieli. Wspierane będą następujące działania: opracowywanie i rozpowszechnianie otwartych zasobów oraz materiałów dydaktycznych, filmów pomagających edukatorom w przystosowaniu zaktualizowanych programów nauczania oraz organizacja seminariów. 

PODCASTY I GALERIE