• Litwa
  • 17 września, 2013 17:04

Kowieńska elektrownia zostanie nazwana imieniem Brazauskasa

Kowieńskiej Elektrowni Wodnej zamierza się nadać imię pierwszego prezydenta odrodzonej niepodległej Litwy Algirdasa Brazauskasa.

Kowieńska elektrownia zostanie nazwana imieniem Brazauskasa

Fot. BFL/Šarūnas Mažeika

Rząd na dzisiejszym posiedzeniu zlecił Ministerstwu Spraw Wewnętrznych przygotowanie odpowiedniego projektu uchwały.
Ministerstwo przygotuje go do następnego posiedzenia rządu.

Zmarły w 2010 roku Algirdas Brazauskas w latach 1958-1962 uczestniczył w budowie Kowieńskiej Elektrowni Wodnej.

Zarządcą Kowieńskiej Elektrowni Wodnej jest spółka Lietuvos energijos gamyba.

PODCASTY I GALERIE