• Litwa
  • 26 listopada, 2013 13:35

Kościoły na Litwie: Rodzina jest zagrożona

Przedstawiciele wszystkich kościołów chrześcijańskich na Litwie wydali wspólne oświadczenie, w którym chcą rok 2014 ogłosić rokiem rodziny. Ich zdaniem w dzisiejszej Litwie wartości rodzinne są zagrożone.

BNS
Kościoły na Litwie: Rodzina jest zagrożona

Fot. BFL

„Chcemy zwrócić uwagę na zagrożenia i wyzwania stojące przed rodziną. Wszystko to, co jest skierowane przeciwko naturalnej ludzkiej płciowości i jej wartościom, takim jak małżeństwo kobiety i mężczyzny, rodzina, prawo do życia i rodzenia, prawo rodziców do wychowania dziecka w wartościach chrześcijańskich” – można przeczytać w oświadczeniu.

Oświadczenie podpisali katolicy, prawosławni, luteranie, ewangelicy oraz przedstawiciele wspólnoty „Tikėjimo žodis” („Słowo wiary”). Później mają dołączyć również baptyści i anabaptyści.

PODCASTY I GALERIE