• Litwa
  • 27 czerwca, 2013 13:22

Konwencja o Ograniczeniu Użycia Tytoniu. Martwy przepis na Litwie?

Ponad połowa krajów, które podpisały Ramową Konwencję WHO o Ograniczeniu Użycia Tytoniu (FCTC), nie stworzyła żadnych planów, aby pomóc użytkownikom tytoniu porzucić nałóg. Litwa również znajduje się w tym gronie.

Ewelina Mokrzecka
Konwencja o Ograniczeniu Użycia Tytoniu. Martwy przepis na Litwie?

,,Nie mogę powiedzieć, czy Litwa bezpośrednio wdrożyła jakiś plan zgodny z konwencją. Wiele zmian zostało wprowadzonych przed ratyfikacją FCTC. Od 2005 r. na Litwie istnieje zakaz reklamy wyrobów tytoniowych, w roku 2007 r. powstał zakaz palenia w kawiarniach. Ponadto na wyroby tytoniowe wciąż rosną ceny, nie jest to jednak wpływ konwencji, a jedynie wymóg unijny” – w rozmowie z zw.lt powiedział dr Aurelijus Veryga prezes Narodowej Koalicji Kontroli Tytoni i Alkoholu.

Ramowa Konwencja Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu Użycia Tytoniu (WHO Framework Convention on Tobacco Control, FCTC) to pierwszy na świecie międzynarodowy traktat dotyczący zdrowia publicznego, którego celem jest zapobieganie globalnej epidemii tytoniowej, zabijającej rocznie 5 milionów ludzi na świecie. Ma on pomóc w zagwarantowaniu ochrony przed zdrowotnymi, społecznymi, środowiskowymi i ekonomicznymi konsekwencjami palenia tytoniu oraz wdychania dymu tytoniowego. Podkreśla szkodliwość wyrobów tytoniowych, a także określa cele i zasady prawne, których poszczególne państwa muszą przestrzegać.

Traktat wszedł w życie w 2005 roku, a ratyfikowało go 175 krajów, w tym Litwa. Podpisując Konwencję wszystkie kraje zobowiązały się do opracowania własnych planów pomocowych dla użytkowników tytoniu. Planów, które mają ułatwić palaczom rzucenie nałogu i które są oparte na solidnych dowodach naukowych. Zdaniem dr A. Verygi Litwa znajduje się niestety wśród tych krajów, które nie do końca wywiązują się z FCTC.

PODCASTY I GALERIE