• Litwa
  • 19 marca, 2018 13:06

Kontrola państwowa: Ustawy są przyjmowane w pośpiechu

Połowa ustaw została przyjęta z dużym pośpiechem, dlatego ujemne skutki prawne wychodzą na jaw już po wejściu ustaw w życie, stwierdziła Kontrola Państwowa.

BNS
Kontrola państwowa: Ustawy są przyjmowane w pośpiechu

Fot. BNS/Irmantas Gelūnas

Kontrolerzy, którzy oceniali proces legislacyjny stwierdzili, że ustawy nie są właściwie procedowane z powodu zbyt dużej liczby aktów prawnych, przedstawianych pod obrady Sejmu oraz dlatego, że 50 procent ustaw jest przyjmowana w trybie pilnym.

Jako przykład kontrolerzy podają Estonię, gdzie w rybie pilnym jest przyjmowanych 10 procent ustaw.

Jak wynika z audytu państwowego, w około 70 proc. przypadków zgłoszenie projektów ustaw do rozpatrzenia w trybie pilnym motywowano tym, że Litwa spóźnia się z przeniesieniem ustawodawstwa unijnego do ustawodawstwa krajowego.

PODCASTY I GALERIE