• Litwa
  • 12 marca, 2015 13:33

Konstytucja 3 Maja i kowieńska architektura otrzymały Znak Dziedzictwa Europejskiego

Komisja Europejska nadała przedwojennej architekturze modernizmu w Kownie Znak Dziedzictwa Europejskiego. Na liście nowych obiektów znalazła się też między innymi Konstytucja 3 Maja.

zw.lt
Konstytucja 3 Maja i kowieńska architektura otrzymały Znak Dziedzictwa Europejskiego

Fot. kaunas.lt

Decyzja ta została opublikowana w oficjalnym unijnym wydawnictwie.

Modernizm w Kownie powstał w latach trzydziestych minionego wieku. Miasto to było wtedy tymczasową stolica Litwy. W Kownie istnieje kilkadziesiąt przykładów architektury modernizmu. To między innymi budynek Poczty Centralnej, kościół Zmartwychwstania Pańskiego, Muzeum Wojny im. Witolda Wielkiego i wiele innych.

W tym tygodniu Bruksela przyznała Znak Dziedzictwa Europejskiego 16 obiektom, w tym Konstytucji 3 Maja, którą do wciągnięcia na listę zgłosiła Polska.

Znak Dziedzictwa Europejskiego ma służyć podkreślaniu symbolicznej wartości obiektów, które odegrały znaczącą rolę w historii i kulturze Europy, budowaniu Unii Europejskiej. Jego zadaniem jest również poprawa rozumienia przez obywateli europejskich historii Europy i procesu budowania Unii, a także ich wspólnego, a jednocześnie różnorodnego dziedzictwa kulturowego, w powiązaniu z wartościami demokratycznymi i prawami człowieka.

PODCASTY I GALERIE