Konkurs Polish Business Awards 2013

Do poniedziałku można zgłaszać nominacje w Konkursie Polish Business Awards 2013. Organizatorem konkursu jest Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Polski w Wilnie.

Bożena Lenkiewicz
Konkurs Polish Business Awards 2013

Fot. BFL/Šarūnas Mažeika

Celem przedsięwzięcia jest nagradzanie firm osiągających sukcesy w obszarze polsko-litewskiej współpracy gospodarczej, rozwój przyjaznych stosunków między oboma krajami, zwrócenie uwagi polskich i litewskich mediów na pozytywne aspekty polsko-litewskich stosunków gospodarczych, stworzenie platformy networkingu biznesowego dla menedżerów firm biorących udział i zainteresowanych polsko-litewską współpracą gospodarczą – powiedział radiu kierownik Wydziału promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Wilnie Henryk Szymański.

Henryk Szymański

Formularz nominacyjny można znaleźć na stronie: www.vilnius.trade.gov.pl . Wypełnione formularze należy przesyłać do WPHI Wilno pocztą elektroniczną: [email protected] do 30 września. Wyniki głosowania zostaną ogłoszone podczas Gali Polish Business Awards 2013, która odbędzie się 18 listopada w Teatrze Małym w Wilnie.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej