• Litwa
  • 8 listopada, 2013 6:01

Konkurs Polish Business Awards 2013

Zaledwie 9 dni zostało do rozstrzygnięcia konkursu Polish Business Awards 2013. Organizatorem konkursu jest Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Polski w Wilnie.

Bożena Lenkiewicz
Konkurs Polish Business Awards 2013

Fot. BFL/Šarūnas Mažeika

Celem przedsięwzięcia jest nagradzanie firm osiągających sukcesy w obszarze polsko-litewskiej współpracy gospodarczej, rozwój przyjaznych stosunków między oboma krajami, zwrócenie uwagi polskich i litewskich mediów na pozytywne aspekty polsko-litewskich stosunków gospodarczych, stworzenie platformy networkingu biznesowego dla menedżerów firm biorących udział i zainteresowanych polsko-litewską współpracą gospodarczą – powiedział radiu Znad Wilii kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Wilnie Henryk Szymański.

Spośród nominowanych, Jury wybierze laureatów w sześciu kategoriach:

1) Wspólny projekt polsko-litewski
2) CSR – zaangażowanie w sprawy społeczeństwa litewskiego
3) Największy wzrost litewskiej spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
4) Sukces rynkowy
5) Litewska inwestycja w Polsce
6) Polska inwestycja na Litwie

W Jury zasiadają znane postacie polskiego i litewskiego świata biznesu: Rūta Skyrienė, Dyrektor Wykonawczy Investors’s Forum; Rolandas Barysas, redaktor naczelny dziennika ”Verslo žinios”; Jaunius Pusvaškis, dyrektor generalny Baltic Management Institute; Andrzej Malinowski, Prezydent Pracowdawcy RP oraz Łukasz Korycki, zastępca redaktora naczelnego ”Dziennik Gazeta Prawna”.

Patronat nad wydarzeniem objął Wicepremier Minister Gospodarki RP Janusz Piechociński.

PODCASTY I GALERIE