• Litwa
  • 1 lipca, 2021 9:03

Konferencja z okazji 90-lecia Narodowego Instytutu Onkologii

Narodowy Instytut Onkologi (Nacionalinis vėžio institutas) w Wilnie obchodzi 90-lecie swojego istnienia. Z tej okazji odbywa się w czwarftek międzynarodowa konferencja poświęcona walce z rakiem.

zw.lt
Konferencja z okazji 90-lecia Narodowego Instytutu Onkologii

NIO jest jedyną wyspecjalizowaną instytucją onkologiczną na Litwie akredytowaną przez Organizację Europejskich Instytutów Onkologicznych.

Jego misją jest prowadzenie światowej klasy badań w dziedzinie onkologii, których wyniki poprawiają skuteczność leczenia onkologicznego i zmniejszają śmiertelność, kształcenie naukowców i wysoko wykwalifikowanych specjalistów, wzmocnienie potencjału naukowego i konkurencyjności kraju w Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

Logo Narodowego Instytutu Onkologii

NIO jest kontynuatorem tradycji przedwojennego Miejskiego Zakładu Badawczo-Leczniczego Wileńskiego Komitetu do Zwalczania Raka w Wilnie, założonego w 1931 r. przez prof. Kazimierza Pelczara.

K. Pelczar uważany jest za prekursora polskiej onkologii.

W 1930 został powołany na Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie, gdzie w tym samym roku, w listopadzie został mianowany profesorem nadzwyczajnym i kierował Katedrą Patologii Ogólnej Wydziału Medycznego USB (1930-1939), oraz Wydziałem Bakteriologii USB (1935-1937). Sprawował też funkcję dziekana Wydziału Medycznego uczelni.

Dzięki założonej przez siebie nowej placówce medycznej mógł stosować swoje terapie na szerszą skalę. Z biegiem czasu Zakład stawał się coraz bardziej wykwalifikowaną placówką, zalążkiem Litewskiego Instytutu Onkologii, rozbudowanego, znakomicie wyposażonego, w 1990 roku przekształconego w Narodowy Instytut Onkologii

Jego pamięć została niedawno uczczona przez NIO. Duża Sala Instytutu otrzymała nazwę prof. K. Pelczara, a także została odsłonięta tablica poświęcona naukowcowi autorstwa Mariusa Zavadskisa.

Prof. Rimvydas Petrauskas, rektor Uniwersytetu Wileńskiego, mówił wtedy:

„Na szczęście, w ciągu ostatnich lat przestaliśmy dzielić bohaterów kraju na Polaków, Litwinów, Białorusinów i innych. Jeszcze 20 lat temu było to praktycznie niemożliwe. Cieszę się, że możemy docenić zasługi osoby, która poświęciła swoje życie dla Wilna” – powiedział rektor

Sygnatariusz Aktu Niepodległości Litwy, członek Rady Uniwersytetu Wileńskiego, a także jeden z głównych mecenasów projektu Czesław Okińczyc podkreślił, że prof. Pelczar był naukowcem znanym na całym świecie:

„Profesor Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie był bojownikiem walczącym w krucjacie przeciwko takiej chorobie jak rak. Był zapraszany do objęcia stanowisk na największych placówkach badawczych w Londynie, Berlinie, Nowym Jorku czy Rzymie. Odmówił jednak wyjazdu i pozostał na zawsze w kochanym Wilnie” – powiedział C. Okińczyc.

Prof. K. Pelczar został aresztowanego przez gestapo i stracony 17 września 1943 r. w egzekucji w Ponarach.

PODCASTY I GALERIE