Konferencja energetyczna w Wilnie

Dzisiaj w Wilnie rozpoczyna się konferencja na temat wewnętrznego rynku energii Unii Europejskiej. W trakcie konferencji, której organizatorem jest ministerstwo energetyki wspólnie z Komisją Europejską, zostanie zaprezentowana lista projektów energetycznych oraz wpływ infrastruktury na ustanowienie jednolitego rynku energetycznego w 2014 roku.

BNS
Konferencja energetyczna w Wilnie

Fot. BFL/Vygintas Skaraitis

Udział w konferencji zapowiedzieli między innymi prezydent Dalia Grybauskaite oraz komisarz ds. energetyki Gunter Oettinger.

Więcej Žygimantas Vaičiūnas doradca ministra energetyki:

Žygimantas Vaičiūnas

W październiku Komisja Europejska zatwierdziła listę 250 projektów w dziedzinie infrastruktury energetycznej, które mają szansę uzyskać dofinansowanie warte łącznie 5,85 mld euro. na liście znalazło się 5 litewskich projektów. Komisja Europejska poinformował, że dofinansowanie zostanie przyznane projektom, które połączą infrastrukturę Litwy z sieciami energetycznymi Unii Europejskiej. Na listę trafił projekt synchronizacji sieci państw bałtyckich z sieciami Unii, łącze energetyczne LitPol Link, rozbudowa elektrowni Kruonis, projekty budowy połączenia gazowego Litwa – Polska oraz Litwa – Łotwa.

Realizacja projektów ułatwi państwom członkowskim zintegrowanie ich rynków energii, pozwoli im na zdywersyfikowanie źródeł energii i przyczyni się do zakończenia izolacji energetycznej niektórych z nich. Zwiększy również gotowość sieci do przyjęcia większej ilości energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych i w konsekwencji przyczyni się do ograniczenia emisji CO2.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej