• Litwa
  • 3 stycznia, 2020 15:38

Kondratowicz: Samorządy nie były przygotowane do usunięcia „zielonych strzałek”

Wiceminister komunikacji Władysław Kondratowicz krytykuje samorządy, że nie przygotowały się odpowiednio do usunięcia ze skrzyżowań tzw. "zielonych strzałek".

BNS
Kondratowicz: Samorządy nie były przygotowane do usunięcia „zielonych strzałek”

Fot. BNS/Lukas Balandis

Władysław Kondratowicz zaznaczył, że decyzja w tej sprawie została przyjęta jeszcze w 2014 roku. Poza tym, nie odrzuca on możliwości, że wiele skrzyżowań nie ma jeszcze zainstalowanych nowych sekcji na światłach ruchu, dlatego tam nadal pozostają strzałki na białym tle.

Od stycznia ze wszystkich skrzyżowań miały zniknąć białe tabliczki z zieloną strzałką, zezwalające na warunkowy skręt w prawo. Tam, gdzie zostały zniesione, samorządy już odnotowują problemy ruchu pojazdów i duże korki. Ma to jednak zapewnić większe bezpieczeństwo pieszych.

Wicemister Kondratowicz zapewnia, że ministerstwo będzie monitorowało postęp zmian, jednak w razie problematycznego ruchu rozwiązań muszą poszukiwać samorządy. Ministerstwo natomiast nie zamierza wracać do tabliczek ze strzałkami.

Z danych ministerstwa wynika, że tabliczki z zieloną strzałką pojawiły się kiedyś we wschodnich Niemczech, obecnie jednak takiego rozwiązania nie stosuje żaden z krajów europejskich.

O zlikwidowaniu tabliczek na Litwie zdecydowano w 2014 roku, ponieważ na skrzyżowaniach, gdzie były zamontowane, była większa liczba wypadków z udziałem pieszych.

PODCASTY I GALERIE