• Litwa
  • 22 lipca, 2013 11:52

Kończy się termin składania podań na studia wyższe

We wtorek (23 lipca) kończy się termin składania podań na studia wyższe.

BNS
Kończy się termin składania podań na studia wyższe

Podania o przyjęcie na studia wyższe oraz ewentualne ich korekty w międzyuczelnianym systemie rekrutacji studentów LAMA BPO maturzyści mogą składać do wtorku do godz. 17.

W ogólnym systemie rekrutacji biorą udział 44 uczelnie wyższe: 21 uniwersytetów i 23 kolegia, w chwili obecnej w systemie zarejestrowało się już ponad 39 tys. osób.

Wyniki pierwszego etapu rekrutacji zostaną ogłoszone 27 lipca do godz.12 w systemie LAMA BPO.

PODCASTY I GALERIE