• Litwa
  • 18 czerwca, 2014 8:41

Kończą się ćwiczenia NATO na Litwie

Dzisiaj na Litwie zakończą się ćwiczenia NATO Saber Strike, które były organizowane przez europejskie dowództwo US Army. Oficjalnie ćwiczenia zakończą się w piątek na Łotwie.

BNS
Kończą się ćwiczenia NATO na Litwie

Fot. BFL/Inga Juodytė

„Masowe manewry krajów NATO na Litwie i w krajach bałtyckich są dowodem na przygotowywanie się do wspólnej obrony. Sojusz bardzo dobrze rozumie, jakie wyzwania czekają nasz region i operatywnie reaguje na zagrożenia” – oświadczyła wczoraj Dalia Grybauskaitė

W ramach ćwiczeń Saber Stirke uczestniczy 4,8 tys. żołnierzy z 10 państw. Około 2,6 tys. wojskowych ćwiczy na Litwie, około 2 tys. na Łotwie i kilkuset w Estonii. W litewskiej części udział bierze między innymi duński batalion zmechanizowany oraz 900 – osobowa jednostka litewska, a także Amerykanie ze składu 173. Brygady Powietrznodesantowej i jednostka Gwardii Narodowej. Warto podkreślić, że wśród sił biorących udział w manewrach na Litwie jest również150 żołnierzy polskich Wojsk Lądowych.

Ćwiczenia z serii Saber Strike organizowane są pod egidą europejskiego dowództwa US Army w państwach bałtyckich od 2011 roku. Tegoroczna edycja manewrów wyróżnia się jednak liczbą uczestników, w tym także stopniem zaangażowania sił międzynarodowych, co można wiązać z działaniami NATO podjętymi w świetle kryzysu ukraińskiego. Warto pamiętać, że w Saber Strike 2013 udział wzięło łącznie około 2000 żołnierzy, podczas gdy w bieżącym roku liczba uczestników ćwiczeń ma być ponad dwukrotnie większa (około 4800 żołnierzy). Na uwagę zasługuje także wydzielenie przez Danię batalionowej grupy bojowej, wyposażonej w czołgi podstawowe, bojowe wozy piechoty i transportery opancerzone.

PODCASTY I GALERIE