• Litwa
  • 17 czerwca, 2015 17:37

Komitet sejmowy popiera oryginalną pisownię nazwisk

Sejmowy Komitet Prawa i Praworządności w środę pozytywnie zaopiniował projekt, zgodnie z którym imiona i nazwiska obywateli Litwy w dokumentach tożsamości mogłyby być zapisywane z użyciem liter łacińskiego alfabetu nieistniejących w litewskim alfabecie. Propozycja oryginalnego zapisu nazwisk na dalszych stronach paszportu została odrzucona.

BNS
Komitet sejmowy popiera oryginalną pisownię nazwisk

Komitet głosował nad kilkoma propozycjami przedstawionymi przez konserwatystę Valentinasa Stundysa wraz z kilkoma innymi parlamentarzystami. Wszystkie projekty zostały odrzucone.

Po obradach komitetu postanowiono w projekcie Ustawy o pisowni nazwisk wskazać, że „na wniosek obywatela Republiki Litewskiej jego imię i nazwisko są zapisywane z użyciem symboli alfabetu łacińskiego, jeżeli z użyciem tych symboli są zapisane w dokumencie źródłowym”.

Tymczasem Komisja Języka Litewskiego nie zgodziła się na powszechny oryginalny zapis nazwisk. Zdaniem komisji, prawo do zapisu imienia lub nazwiska z użyciem liter nieistniejących w litewskim alfabecie mają tylko obcokrajowcy, którzy uzyskali litewskie obywatelstwo, ich małżonkowie oraz dzieci, nie mają zaś przedstawiciele mniejszości narodowych mieszkających na Litwie.

PODCASTY I GALERIE