• Litwa
  • 9 stycznia, 2019 8:30

Komitet Rady Europy: Ujednolicony egzamin sprawia trudności uczniom polskich szkół

Instytucja Rady Europy zajmująca się prawami mniejszości narodowych nawołuje Litwę do lepszej ochrony praw uczniów należących do wspólnot narodowych oraz podjęcia działań w celu wyeliminowania stereotypów wobec Romów. Taką opinię wygłosił komitet doradczy Konwencji Ramowej Rady Europy o ochronie praw mniejszości.

BNS
Komitet Rady Europy: Ujednolicony egzamin sprawia trudności uczniom polskich szkół

Fot. BNS/Vidmantas Balkūnas

Komitet wyraził zadowolenie z decyzji rządu o powołaniu Departamentu Mniejszości Narodowych, jednak zwrócił uwagę na brak podstawy prawnej do regulacji pisowni nieletewskich nazwisk i używania języków mniejszości w nazewnictwie miejscowości.

W opinii komitetu ujednolicony w 2012 roku program nauczania języka litewskiego i egzaminu państwowego z języka litewskiego przyposrzył wiele trudności uczniom szkół mniejszości narodowych, zwłaszcza narodowości polskiej.

W rekomendacji skierowanej do rządu Litwy komitet apeluje o przeprowadzenie konsultacji z przedstawicielami mniejszości narodowych w sprawie opracowania podstawy prawnej do ochrony osób należących do wspólnot narodowych.

Komitet apeluje także o zapewnienie, by reforma szkolnictwa nie prowadzia do dyskryminacji uczniów nielitewskich szkół.

PODCASTY I GALERIE