• Litwa
  • 1 lutego, 2019 13:40

Komisja zlikwidowała listę błędów językowych

Państwowa Komisja Języka Litewskiego cofnęła uchwałę, zwaną inaczej listą dużych błedów językowych. W ten sposób zlikwidowano instrument, który przez dwadzieścia lat stosowano, by karać za uchybienia podstawowych norm językowych.

zw.lt
Komisja zlikwidowała listę błędów językowych

Fot. BNS/Audrys Antanaitis

Lista dużych błędów językowych pozwalała Inspekcji Języka Litewskiego na nakładanie kar finansowych. W rzeczywistości nie były one jednak stosowane.

Prezes Komisji Języka Litewskiego Audrys Antanaitis odnotował, że nie zważając na likwidację listy, wymagania pprawności języka pozostają.

PODCASTY I GALERIE