Litwa
BNS

Komisja: Narkiewicz naruszył prawo, jedząc na koszt podległych mu spółek

Główna Komisja Etyki Zawodowej (VTEK) orzekła dzisiaj, że minister komunikacji Jarosław Narkiewicz złamał prawo, spożywając posiłki na koszt spółek i instytucji podlegających zarządzanemu przez niego resortowi.

Komisja wyjaśniała, czy polityk nie przyjął prezentu powodującego konlikt interesów podczas delegacji na Białoruś i do Zjednoczonych Emiratów Arabskich w październiku ubiegłego roku.

Jak podawały wcześniej media, kolację ministra na Białorusi opłaciły Koleje Litewskie i Dyrekcja Państwowego Portu Morskiego w Kłajpedzie, natomiast w Abu Dabi – Dyrekcja Dróg Samochodowych. W tej sytuacji komisja dopatrzyła się konfliktu interesów.

Zdaniem przedstawicielki VTEK Jurgity Jurkienė, zjedzenie kolacji na koszt podwładnych spółek można interpretować jako przyjęcie prezentu. „Minister jest związany z tymi spółkami nie tylko więziami zarządzania i kontroli, lecz także podległości służbowej”, dlatego wcześniej czy później J. Narkiewicz będzie musiał podejmować decyzje związane z tymi instytucjami.

„Jest to oczywiście czynność zawodowa, wiedząc jednak, że decyzje będą podejmowane względem darujących, wzbudza to wątpliwości co do działania ministra w sytuacji konfliktu interesów” – stwierdziła Jurkienė.

Komisja Etyki Zawodowej sprawdzała także, czy Jarosław Narkiewicz odpowiednio zadeklarował działalność żony polegającą na wynajmie nieruchomości, transakcje z której przekraczają sumę 3 tys. euro.

Interesowano się także, czy polityk na czas wskazał, że jest przewodniczącym trockiego oddziału Związku Polaków na Litwie.

W tych dwóch sprawach komisja przerwała dochodzenie.

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!