• Litwa
  • 16 czerwca, 2015 20:42

Komisja Języka Litewskiego: Nie dla oryginalnej pisowni

Państwowa Komisja Języka Litewskiego, na wniosek sejmowego Komitetu Prawa i Praworządności, jeszcze raz rozpatrzyła kwestię pisowni nielitewskich imion oraz nazwisk i nie zgodziła się na ich powszechny oryginalny zapis.

zw.lt
Komisja Języka Litewskiego: Nie dla oryginalnej pisowni

Fot. Antoni Radczenko

Zdaniem Komisji, jak donosi portal alkas.lt, prawo do zapisu imienia lub nazwiska z użyciem liter nieistniejących w litewskim alfabecie mają tylko obcokrajowcy, którzy uzyskali litewskie obywatelstwo, ich małżonkowie oraz dzieci. Takie same wnioski Komisja przedstawiła 5 września 2014 roku rekomendując w przypadku obywateli litewskich należących do mniejszości narodowych zachowanie dotychczas obowiązującej pisowni.

Na stronie Państwowej Komisji Języka Litewskiego dotychczas nie pojawiło się jeszcze oficjalne oświadczenie w tej sprawie.

Prawo do oryginalnej pisowni imion i nazwisk przez przedstawicieli mniejszości narodowych od lat znajduje się w katalogu tzw. „polskich postulatów”, których nie rozwiązanie powoduje napięcia w stosunkach polsko-litewskich.

PODCASTY I GALERIE