• Litwa
  • 12 lipca, 2015 6:03

Komisja Europejska: Zmniejszyła się liczba procedur przeciwko Litwie

W ubiegłym roku przeciwko Litwie wszczęto 26 procedur w związku z nieprawidłowym stosowaniem prawa unijnego. Porównując z rokiem 2011 wszczętych procedur jest mniej prawie o jedną trzecią, można przeczytać w raporcie Komisji Europejskiej.

BNS
Komisja Europejska: Zmniejszyła się liczba procedur przeciwko Litwie

Fot. PAP / Radek Pietruszka

Z raportu wynika, że w roku ubiegłym wszczęto 21 procedur z powodu opóźnienia lub nieprawidłowego wdrażania przepisów unijnych w litewskim systemie prawnym oraz w sprawie nieprawidłowego stosowania prawa unijnego. Jeszcze 5 procedur wszczęto wcześniej, ale nie zostały zakończone.

Taką samą ilość procedur prowadzono przeciwko Łotwie i Danii. Mniejsza ilość procedur była tylko na Malcie (18), w Estonii (16) i Chorwacji (10). Liderami pod względem łamania prawa unijnego są Grecja (89), Włochy (89) oraz Hiszpania (86).

Najwięcej procedur toczyło się przeciwko Litwie w 2011 roku (36) od tamtego czasu liczba spraw ciągle spada.

PODCASTY I GALERIE