• Litwa
  • 15 lipca, 2013 16:49

Komisja Europejska przyznała Litwie 0,8 mln euro na projekty infrastruktury energetycznej

Komisja Europejska potwierdziła przyznanie 0,8 mln euro wsparcia z Programu Infrastruktura i Środowisko na projekty litewskiej infrastruktury energetycznej.

enmin.lt
Komisja Europejska przyznała Litwie 0,8 mln euro na projekty infrastruktury energetycznej

Na  Projekt oddziaływania na środowisko poprzez połączenie gazowe Litwa – Polska przeznaczono 450 tys. euro. (50 proc. niezbędnych kosztów), przygotowanie planu Projektu przechowalni  podziemnego przyrodniczego gazu w Syderiai i ocenę oddziaływania na środowisko 245 tys. euro (50 proc. niezbędnych kosztów) oraz 50 tys. euro (10 proc. niezbędnych kosztów) na prace dotyczące stworzenia połączenia stałego zmieniacza strumienia LitPol.

,,W chwili obecnej mogę jedynie powiedzieć, że zajmujemy się rozpisywaniem budżetu na części składowe. Są to duże projekty, niektóre z nich dzielimy z Ministerstwem Środowiska. Zależy nam na ulepszeniu usług i zmniejszeniu kosztów energii” – powiedziała dla zw.lt wiceminister energetyki Renata Cytacka.

Na pierwszym etapie podejmowania decyzji postanowiono przeznaczyć maksymalne wsparcie finansowe Unii Europejskiej – m.in. 50 proc. na analizę oraz 10 proc. na prace. Całość wsparcia trzech projektów  stanowi więcej niż 5 proc. sumy przeznaczonej na wszystkie projekty.

Powyższe projekty odgrywają kluczową rolę w staraniach integrowania Litwy do europejskiego systemu energetyki i gazu oraz wzmocnienia bezpieczeństwa w tej kwestii.

Na posiedzeniu Komitetu wsparcia finansowego transeuropejskich sieci energetycznych podkreślona została strategiczna
ważność zaprezentowanych przez Litwę projektów i wzmocnienia bezpieczeństwa  energetycznego krajów bałtyckich.

PODCASTY I GALERIE