• Litwa
  • 23 stycznia, 2018 16:38

Komisarz generalny: Liczba przestępstw rosła z powodu kryminalizacji jazdy po alkoholu

W ubiegłym roku policja zarejestrowała o 5 tys. więcej przestępstw, ich liczba wzrosła po wprowadzeniu odpowiedzialności karnej za prowadzenie pojazdu w stanie średniego zamroczenia alkoholowego - mówi komisarz generalny Linas Pernavas.

BNS
Komisarz generalny: Liczba przestępstw rosła z powodu kryminalizacji jazdy po alkoholu

Fot. BNS/Vidmantas Balkūnas

Po przeprowadzeniu reformy liczba funkcjonariuszy zmniejszyła się o około tysiąc, ale lepsze warunki pracy, większa liczba patroli i inne zmiany, według szefa policji, pozwoliły na skrócenie czasu reakcji na ciężkie przestępstwa – ich liczba zmalała.

Ogółem w ubiegłym roku zarejestrowano 61 tys. przestępstw, większą ich część stanowiły drobne przestępstwa bytowe, kradzieże.

Jak poinformował komisarz generalny, liczba ciężkich i bardzo ciężkich przestępstw zmalała od 2,4 tys. w roku 2016 do 2,1 tys. w roku 2017, ich wykrywalność wzrosła z 78 do 81 proc. Zmniejszyła się liczba zabójstw – w roku 2017 zarejestrowano ich 127, w roku 2016 – 160. Tymczasem w roku 262 zostały zamordowane 262 osoby.

PODCASTY I GALERIE