• Litwa
  • 18 czerwca, 2013 12:29

Kolumbaria zastąpią tradycyjne groby?

Na Litwie powoli zmieniają się tradycje pogrzebowe - coraz częściej bliscy zmarłych jako miejsce pochówku wybierają kolumbarium. Jest to swojego rodzaju mur bądź ściana, w której wydrążone są miejsca na urny ze skremowanymi ciałami zmarłych.

"Lietuvos rytas"
Kolumbaria zastąpią tradycyjne groby?

W tym tygodniu na cmentarzu w Jonawie zostanie otwarte kolumbarium na 45 nisz, każda na cztery urny z prochami. Miasto zapłaciło za kolumbarium 69 tys. lt.

Mieszkańcy za miejsce pochówku będą musieli zapłacić 2 tys. 500 lt. Bliscy zmarłych, którzy zechcą zabrać prochy zagranicę nie otrzymają natomiast zwrotu pieniędzy.

Kolumbarium jest doskonałym rozwiązaniem przestrzennym dla cmentarzy, szczególnie tych usytuowanych w centrum miasta, które nie mogą pomieścić niezliczonej liczby nowych grobów, a często już wcale nie dysponują miejscem na tradycyjne pochówki. Wówczas kolumbarium zajmujące mniej miejsca, jest w stanie pomieścić kilkadziesiąt skremowanych ciał.

Budowę kolumbarium planują także samorządy Poniewieża i Uciany.

Otwarte kolumbaria są już w rejonie kretyngskim, w Wilnie, Kownie i Kłajpedzie.

PODCASTY I GALERIE