• Litwa
  • 30 sierpnia, 2017 6:08

Kolejna próba zmniejszenia ilości rosyjskich programów w telewizji?

Konserwatyści Laurynas Kasčiūnas oraz Vytautas Kernagis przedstawili kolejny pomysł, jak zmniejszyć na Litwie ilość programów nadawanych w języku rosyjskim.

zw.lt

Posłowie proponują, aby programy radiowe albo telewizyjne, nadawane w języku nielitewskim (chodzi o wszystkie języki oficjalne UE) w kraju były tłumaczone na język litewski albo miały litewskie napisy. Programy w językach spoza UE musiałyby być tłumaczone i nagłaśniane w języku litewskim, z wyjątkiem programów edukacyjnych, programów specjalnych czy muzycznych, oraz programów przeznaczonych dla mniejszości narodowych.

Zdaniem Kernagisa, zmniejszyłoby to wpływ rosyjskiej produkcji na litewskich odbiorców oraz pomogłoby w integracji do informacyjnej i kulturowej przestrzeni UE.

W ciągu ostatnich lat w litewskiej telewizji pojawia się znacznie więcej produkcji rosyjskiej. W 2007 roku w ciągu tygodnia litewskie kanały telewizyjne nadawały 79 godzin rosyjskich programów, w roku 2017- już 198 godzin. W większości są to rosyjskie seriale.

„W tych rosyjskich programach często jest propagowany „radziecki” styl życia, są elementy nostalgii za Związkiem Radzieckim. Trzeba jednak pamiętać, że w Rosji kultura jest związana z polityką. Jest to „miękka” broń, używana w kontekście wojny informacyjnej. Badania socjologiczne pokazują, że osoby odczuwające nostalgię za ZSSR są skłonni do odrzucania demokratycznego układu Litwy i posiadają prokremlowskie poglądy geopolityczne”- twierdzi Kasčiūnas.

Część stacji telewizyjnych prawie połowę swego czasu udostępnia na emisję rosyjskiej produkcji, tymczasem programów z krajów UE jest znacznie mniej.

PODCASTY I GALERIE