• Litwa
  • 13 maja, 2013 10:50

„Kochajmy język, ale nie zapominajmy o biznesie”. Państwowa Komisja Języka Litewskiego będzie miała wpływ na nazwę firmy

Od pierwszego maja weszły w życie przepisy na mocy których nazwę nowo zakładanej bądź rejestrowanej na Litwie firmy należy uzgadniać z Państwową Komisją Języka Litewskiego.

„Kochajmy język, ale nie zapominajmy o biznesie”. Państwowa Komisja Języka Litewskiego będzie miała wpływ na nazwę firmy

Nowe regulacje przyjęte na odejście rządu Andriusa Kubiliusa są ostro krytykowane przez minister gospodarki Birute Vesaitė. Jej zdaniem taki wymóg utrudnia zakładanie nowych podmiotów gospodarczych.

,,Należy dbać o język litewski, jednakże, kochając go i chroniąc, nie możemy zapomnieć, że litewski biznes, który generuje zyski, najczęściej działa, jeśli nie na rynku światowym, to przynajmniej europejskim” – komentuje minister Vesaitė.

Minister dodaje, że przed pierwszym maja rejestracja nowego przedsiębiorstwa trwała zaledwie jeden dzień. Po wejściu nowych przepisów termin ten z pewnością się wydłuży .

Szefowa resortu gospodarki zwróciła się do Rządu z prośbą o odwołanie wadliwych, jej zdaniem, przepisów.

PODCASTY I GALERIE