• Litwa
  • 8 marca, 2019 8:38

Kobiety wciąż mało widoczne w radach samorządowych

Po niedzielnych wyborach samorządowych liczba kobiet w radach nieco się zwiększy, natomiast Litwa wciąż odbiega od średniej unijnej pod względem równości – pisze agencja BNS.

BNS
Kobiety wciąż mało widoczne w radach samorządowych

Fot. Joanna Bożerodska

Dane Głównej Komisji Wyborczej wskazują, że w nowych radach będą zasiadać 424 kobiety i 1 037 mężczyzn. Kobiety stanowią zaledwie 29 proc. członków rady – o 4 pkt. proc. więcej niż obecnie.

W UE kobiety stanowią średnio 32 proc. członków rad, 15 proc. rządzi miastami.

Najwięcej kobiet w radach samorządowych zasiada w Islandii (44 proc.) i Szwecji (43 proc.), najmniej – w Rumunii (12,4 proc.) i Cyprze (15,3 proc.).

GKW podaje, że udział kobiet na Litwie w wyborach samorządowych ulegał sinusoidzie. W 1997 roku kobiety stanowiły 22 proc. członków rady, w 2000 roku – 18 proc., w 2002 – 21 proc., z kolei w 2007 i 2011 roku – 22 proc.

W tegorocznych wyborach samorządowych udział wzięło 7 470 mężczyzn i 6 261 kobiet.

PODCASTY I GALERIE