• Litwa
  • 25 listopada, 2018 11:16

Kobiety stanowią 80 proc. ofiar przemocy

W 2017 roku wpłynęło 48 tys. zgłoszeń dotyczących przemocy. Zarejestrowano 11 tys. przestępstw. 80 proc. ofiar przemocy stanowiły kobiety – informuje Departament Policji w związku z obchodzonym 25 listopada Międzynarodowym Dniem Eliminacji Przemocy wobec Kobiet

zw.lt
Kobiety stanowią 80 proc. ofiar przemocy

Fot. pexels.com

W niedzielę w około 180 krajach na całym świecie odbędzie się szereg wydarzeń inicjowanych przez organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i osoby prywatne, których celem jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy ze względu na płeć, która dotyka w szczególności dziewcząt i kobiet. Obchody odbędą się również na Litwie. Większość budynków instytucji państwowych, m.in. Pałac Prezydencki i gmach Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a także biały most w Wilnie zostaną podświetlone na pomarańczowo.

W taki sposób Wilno przyłączy się do międzynarodowej akcji „16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć”, która jest organizowana od 2015 roku. Kampania ma na celu poszerzenie świadomości społecznej o globalnej pandemii, jaką jest przemoc wobec kobiet i dziewcząt  oraz skłonić do szukania rozwiązania dla tego palącego problemu. Wszystkie organizowane działania będą przebiegały pod hasłem „Pomarańczowe wydarzenia”.

Zgodnie z raportem Europejskiego Instytutu Równości, przemocy doświadcza ¼ kobiet, a tylko jedna na cztery zgłasza się po pomoc. Ten wskaźnik jest niższy niż średnia unijna, która wynosi 33 proc.

Z danych Departamentu Policji wynika, że w 2017 roku wpłynęło 48 tys. zgłoszeń dotyczących przemocy. Zarejestrowano 11 tys. przestępstw. 80 proc. ofiar przemocy w kobiety.

PODCASTY I GALERIE