• Litwa
  • 20 listopada, 2013 14:56

Kirkilas: Umowa stowarzyszeniowa byłaby korzystna także dla Rosji

Umowa stowarzyszeniowa pomiędzy Ukrainą i Unią Europejską byłaby korzystna także dla Rosji – mówi wiceprzewodniczący Sejmu Gediminas Kirkilas.

BNS
Kirkilas: Umowa stowarzyszeniowa byłaby korzystna także dla Rosji

Fot. BFL/Vygintas Skaraitis

„Umowa o stowarzyszeniu pomiędzy UE a Ukrainą jest dla Rosji korzystna pod względem ekonomicznym, politycznym i bezpieczeństwa” – w wywiadzie dla ukraińskiej gazety „Sigodnia” powiedział G. Kirkilas.

„Większa część handlu Rosji przebiega z krajami UE. Toteż po podpisaniu umowy stowarzyszeniowej i o wolnym handlu z krajami UE, które do tej pory były ciasno związane z Rosją więziami ekonomicznymi i handlowymi, możliwości handlowe Rosji tylko się zwiększają. Oprzeć się rosnącej konkurencji ze strony Chin i Indii jest bardzo trudno zarówno Rosji, Ukrainie jak i UE. Rosja, gdyby myślała strategicznie, powinna lgnąć do unii, a nie konkurować z nią, budując alternatywne twory z niekonkurencyjną gospodarką i bez obiecującej przyszłości” – mówił wiceprzewodniczący litewskiego sejmu.

Przypomniał też, że Rosja dąży do reżimu bezwizowego z UE i krajami strefy Shengen, a także do podpisania nowej umowy o partnerstwie strategicznym z unią, jak i korzystnych warunków handlowych.

„Czy otwarta i nieotwarta presja Rosji wobec sąsiadów polepsza sytuację? Czy to ułatwi negocjacje Rosji z unią w sprawie wspomnianych umów? Przecież współpraca z UE jest szczególnie korzystna dla Rosji ze względu na Ukrainę, Gruzję i Mołdawię” – uważa G. Kirkilas.

PODCASTY I GALERIE